!
!

NJCH HØGMYRSTUA`S ISA - NO34414/12

Isa er etter datter til Perle Kvernmolia`s Lady. Hun våknet tidlig og tok mange førstepremieringer i UK. Ble nr. 3 i Vinterfjellpokalen, vant ND semifinale og ble nr. 2 i Lappand Cup i 2013. Hun har et stort viltbegjær og er som sin bestemor Perle meget djerv i fuglesituasjoner. Overgangen til AK gikk på skinner og hun tok 1AK på første start etter fyldte 2 år. Hun etabelerte seg raskt i VK, og har tatt flere topp premieringer like etter at 1AK var i boks. Casiten tok hun høsten 2015 og ble dermed NJCH. Isa er også godkjent avlstispe i NESK.

 

 

 

Isa har tattt følgende premieringer på jaktprøve:

1UK ND semifinale 2013
1UKL m/HP Merkenes 2013
1UKL m/HP Abisko 2013
1UK Vesterålen 2012
1UK Filefjell 2013
2UK Senja 2013
2UK Andenes 2013
2 pr Lappland Cup 2013
3 pr Vinterfjell pokalen 2013
2ØKL Ritsem 2013 (20 mnd)
1AK Vesterålen 2014
1VK Senja 2014
2VK Tromsø 2014
3VK finale Altevann 2014

1VK kval Vesteårlen 2015

1VK m/Casit Vesterålen 2015

 

Utstilling.

Very Good, 3konk Bardu 2015

!